MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

KËRKESA PËR PUNËSIM14.01.2019REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Officer for Project Approval - 2 positions
Officer for Authorization of Payments - 3 positions
Legal Officer - 3 positions
Officer in sector for Document management - 2 positions
On spot control officers (field control) - 4 positions
Internal controls officer - 2 positions
Internal audit officer - 1 position
IT Network management officer - 1 position
Regional coordination officer - 2 positions
Officer for coordination with the rural network and other social partners the preparation of the Rural Development Program - 1 position
Senior Officer for Agro-Environmental Measures - 1 position
Officer for technical assistance Measure and professional training - 1 position
Senior officer for Monitoring Committee - 1 position
16.11.2019
JOB DESCRIPTION - Technical Inspector16.11.2019JOB DESCRIPTION - Internal Audit16.11.2019JOB DESCRIPTION - Senior Project Approval Officer16.11.2019JOB DESCRIPTION - Senior Payment Authorization Officer16.11.2019JOB DESCRIPTION - Senior officer for Monitoring Committee16.11.2019JOB DESCRIPTION - Senior officer for Agro environmental measures16.11.2019JOB DESCRIPTION - Regional Coordination Officer16.11.2019JOB DESCRIPTION - Officer for the Technical Assistance16.11.2019JOB DESCRIPTION - Officer for Rural Network16.11.2019JOB DESCRIPTION - Legal Officer 16.11.2019JOB DESCRIPTION - IT Support Administrator16.11.2019JOB DESCRIPTION - Internal Control Officer16.11.2019JOB DESCRIPTION - Head of Sector for Document Management16.11.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Larte Ekzekutiv ne Zyren e Sekretarit te Pergjithshem04.10.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udheheqese e Divizionit per Analiza Ekonomike04.10.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udheheqese e Divizionit per Integrim Evropian04.10.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistente Administrative04.10.2019Local publication for call for proposals - Horticulture Development Grant Program 01.10.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar/e për Integrim Evropian 224.09.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistent/e Administrativ/e 316.09.2019Konkurs
Drejtor/e i/e Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore
Udhëheqës/e i/e Divizionit të Analizave Ekonomike
Udhëheqës/e i/e Divizionit të Integrimit Evropian
Zyrtar /e i Lartë Ekzekutiv
13.09.2019
Konkurs - Asistent /e administrativ 4 (një vend pune)11.09.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM
Bashkëpunëtor për Arkiv I
Bashkëpunëtor për Arkiv IV
09.09.2019
NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar per Multimedia06.09.2019Potësim- ndryshimin e konkursit - Bashkëpunëtor për Komunitete (dy pozita)26.08.2019REKRUTIM
Bashkëpunëtor për Arkiv I
Bashkëpunëtor për Arkiv IV
Bashkëpunëtor për Multimedia
Bashkëpunëtor për Komunitete (dy pozita)
23.08.2019
Konkurs - Zyrtar/e për Integrim Evropian 2 (1 pozitë)23.08.2019Shpallje e Konkursit - Asistent/e administrativ/e 3 ( një pozitë)07.08.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore 25.06.2019Njoftim për fermerë21.06.2019NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT - Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm12.06.2019REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Training to Certify Candidates for Advisory Services in Agriculture and Rural Development and Improve Effectiveness of Extension Staff12.06.2019SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm24.05.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Bashkëpunëtor profesional për Analiza Fiziko Kimike në Verë në Departamentin e Vreshtarisë dhe Verëtarisë në Rahovec24.05.2019Konkurs - Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore17.05.2019SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Zyrtar/e i,e lartë për licencim, menaxhim të zonave të mbrojtura dhe gjueti17.05.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM
Bashkëpunëtor profesional për çështje juridike
Bashkëpunëtor profesional për shqip - serbisht dhe anasjelltas
Bashkëpunëtor profesional për bujqësi(4) komunitete
Bashkëpunëtor profesional për financa
05.04.2019
REKRUTIM - Bashkëpunëtor profesional për analiza fiziko – kimike në verë27.03.2019REKRUTIM
Bashkëpunëtor profesional për çështje juridike
Bashkëpunëtor profesional shqip-serbisht dhe anasjelltas
Bashkëpunëtor profesional për bujqësi ( 4) komunitete
Bashkëpunëtor profesional për financa
21.03.2019
KONKURS - Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve 01.03.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës/e e i/e Divizionit për Integrim Evropian15.02.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Hyrave Financiare30.01.2019RISHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës/e i/e Divizionit të Integrimit Evropian24.01.2019NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Entomologji dhe Nematologji18.01.2019Njoftim - Udhëheqës/e e Divizionit për Integrim Evropian03.01.2019KONKURS - Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve (2 pozita)03.01.2019KONKURS - Zyrtar i lartë për Autorizimin e Pagesave 03.01.2019
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31