MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

Konkurs - Zyrtar për Arkiv 119.12.2022Konkurs - Zyrtar Multimedial16.12.2022Konkkurs - Zyrtar për Integrime Evropiane 113.10.2022Konkurs - Zyrtar për Arkiv 413.10.2022Konkurs - Zyrtar i Lartë për Pesticide13.10.2022Konkurs - Zyrtar i Lartë për Ujitje dhe Kullim13.10.2022Konkurs - Zyrtar i Lartë për Analiza Socio dhe Agro-Ekonomike13.10.2022Konkurs - Zyrtar i Lartë Ligjor13.10.2022NJOFTIM PËR KANDIDATIN FITUES - Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura dhe Gjueti 24.08.2022Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural hap thirrje për një përfaqësues të shoqërisë civile si monitorues i procesit të vlerësimit të granteve për zhvillim rural 2022.17.08.2022Termat e referencës (TeR) për konsulentët ndërkombëtarë dhe vendorë për të përgatitur Strategjinë e Shërbimit Këshilldhënës për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2023-2026 23.06.2022NJOFTIM PER KANDIDATIN FITUES - Zyrtar per Buxhet dhe Financa 221.06.2022Konkurs - Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura dhe Gjueti07.06.2022Konkurs - Drejtor ekzekutiv06.06.2022Konkurs - Zyrtar i lartë për Çmimet e Produkteve Bujqësore dhe Rrjetin e të Dhënave të Kontabiliteti në Fermë (FADN)25.05.2022Konkurs - Zyrtar Multimedial14.05.2022Konkurs - Zyrtar për Barazime Financiare14.05.2022Konkurs - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 210.05.2022Konkurs - Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura dhe Gjueti12.04.2022Konkurs - Zyrtar i Teknologjisë Informative12.04.2022Konkurs - Zyrtar për Arkiv 112.04.2022
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30