REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Vreshtarisë

1.    Detyrat dhe pÑ‘rgjegjësitÑ‘ e Divizionit të Vreshtarisë janë:
1.     Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve e politikave dhe strategjisë zhvillimore në Vreshtari;

2.     Pranon, shqyrton dhe kërkesat për numër identifikues të vreshtarëve;

3.     Mirëmban dhe azhurnon Kadastrën e Vreshtave;

4.     Evidenton shkuljet, mbjelljet dhe rimbjelljet;

5.     Pranon raporte të kontrollit nga tereni;

6.     Përgatit planet strategjike për zhvillimin e vreshtarisë;

7.     Krijon kushte për trajnime dhe aplikim të shërbimeve këshilluese në Vreshtari;
 
8.     Përgatite dhe shpërndan raporte nga vreshtaria për palët e interesit;

9.     Përcakton varietetet e rekomanduara dhe rekomandon kufizimin e rendimentit sipas varieteteve dhe destinimit të rrushit.

10.    Përcjellë pjekjen e rrushit dhe rekomandon vjeljen bazuar në parametrat laboratorikë.

Kontakti:
Nesim Morina - Udhëheqës i  Divizionit të Vreshtarisë 
Email: [email protected];
Tel: +383(0)29-276-426

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30