MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

KËRKESA PËR PUNËSIM10.05.2017Njoftim Për prodhuesit dhe përpunuesit e verërave11.12.2017KËRKESA PËR PUNËSIM02.01.2017FORMULARI PËR APLIKIM02.01.2017KONKURS - Auditor i Brendshëm 27.12.2017KONKURS - Zyrtar për Logjistikë 4 27.12.2017KONKURS - Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore 27.12.2017SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës i Divizionit për Këshilla Teknike 15.12.2017SHPALLJE E KONKURSIT -
Zyrtar/e i/e lartë për Verëtari
Zyrtar/ e i/e personelit
01.12.2017
Njoftim per kandidatin e suksesshem - Udhëheqës i Divizonit për Analiza Ekonomike13.10.2017Konkurs - Asistente administrative 407.10.2017KONKURS - Inspektor i Tokës Bujqësore - 5 pozita05.10.2017NJOFTIM - Udhëheqës i divizionit për Analiza Ekonomike Ref: DAESB 05/2017 në Departamentin e Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore anulohet29.08.2017RISHPALLJE E BRENDSHME TË KONKURSIT - Udhëheqës i/e Divizionit të Analizave Ekonomike 12.09.2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Transportit25.07.2017KONKURS - AZHB - Auditor i Brendshëm22.06.2017NJOFTIM - Rezultatet e kandidatit më të sukseshëm - Zyrtar për Logjistikë14.07.2017KONKURS - Zyrtar i transportit24.06.2017KONKURS - AZHB - Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa22.06.2017KONKURS - AZHB - Zyrtarë i Lartë i Prokurimit 22.06.2017KONKURS - AZHB - Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm 22.06.2017SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës i/e i Divizionit të Analizave Ekonomike10.06.2017SHPALLJE E BRENDSHME TË KONKURSIT - Zyrtar për logjistikë 4 09.06.2017KONKURS - Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore10.05.2017KONKURS - Zyrtarë i Lartë i Autorizimit të Pagesave10.05.2017KONKURS - Zyrtarë Çertifikues10.05.2017KONKURS - Zyrtar i Shpenzimeve10.05.2017KONKURS - Zyrtarë i Lartë i Personelit10.05.2017KONKURS - Auditor i Brendshëm10.05.2017KONKURS - Zyrtarë i Lartë i Prokurimit10.05.2017NJOFTIM - Për anulimin e Konkursit të publikuar në gazetën “Epoka e Re” dhe “Koha Ditore”, si dhe në ueb faqen zyrtare të MBPZHR-së me dt. 06.01.2017, për pozitën ”Asistente administrative” me Ref: DP-08/2016 RN00001487, në kuadër të Departamentit të Pylltarisë.24.05.2017SHPALLJE PUBLIKE - Për dhënien e tokës bujqësore me qira03.04.2017SHPALLJE PUBLIKE - Për mbështetje financiare për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore01.03.2017Njoftim - Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil (KPSHC) në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural pas përfunidmit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar/e për Integrim Evropian rekomandon kandidaten më të suksesshme me përqindje më të madhe të fituar16.02.2017Konkurs - Zyrtar i lartë për Produktet e Mishit dhe Qumështit02.02.2017Thirrje për Aplikim - për dhënien e licencës për personin juridik për ofrimin e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural24.01.2017FORMË APLIKIMI PËR LICENCIMIN 24.01.2017Konkurs - Zyrtar për Integrim Evropian dhe Asistente administrative 06.01.2017
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30