MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

Departamenti i Shërbimeve Këshilluese Teknike shpall: Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi dhe Zhvillim Rural30.12.2015FORMË APLIKIMI PËR CERTIFIKIMIN E KËSHILLTARËVE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL28.12.2015KONKURS Për plotësimin e vendeve të punës
Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë për Agrokimi
Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë për Pemëtari
Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë për Politika Bujqësore dhe Tregje
Titulli i pozitës: Zyrtar për Politika Pyjore
Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë për Fitopatologji
Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë për Pesticide
Titulli i pozitës: Zyrtari i Lartë për Kultura Bujqësore
24.12.2015
KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës
Titulli i pozitës: Zyrtar i lartë Ligjor
Titulli i pozitës: Zyrtar i lartë për analiza socio dhe agroekonomike
Titulli i pozitës: Zyrtar i Personelit
24.12.2015
VACANCY ANNOUNCEMENT JOB DESCRIPTION: n.2 Plant Pathologists30.11.2015Njoftim - Sipas konkursit të shpallur me dt. 06.08.2015 me përkrahjen e Ambasadës së Britanisë së Madhe për punësim të përkohshëm në Agjencionin për Zhvillim të Bujqësisë deri me dt. 29.02.2016, ju njoftojmë së kanë përfunduar të gjitha procedurat dhe janë përzgjedhur këta kandidatë:01.09.2015SHPALL KONKURS Për këto vende pune: Me afat të caktuar nga data 17.08.2015 deri më 29.02.2016
I. Titulli i punës: Inspektor Teknik, dy ( 2) vende
05.08.2015
SHPALLJE PUBLIKE
Për mbështetje financiare për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore
30.07.2015
Ftesë për aplikim26.06.2015NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT TË PRANIMIT TË APLIKACIONEVE
Afati i pranimit të aplikacioneve zgjatet edhe për shtatë (7) ditë tjera kalendarike që nga dita e shpalljes së këtij njoftimi dhe do të jetë i hapur deri me 27.04.2015.
21.04.2015
SHPALLJE PUBLIKE - Për mbështetje financiare për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore20.03.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30