MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Burimeve Njerëzore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Burimeve Njerëzore janë:

-    Koordinon planifikimin e burimeve njerëzore;
-    Administron rekrutimin e personelit;
-    Kontribuon në rritjen e performancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese;
-    Siguron zbatimin e procedurave për rekrutim dhe përzgjedhje, disiplinë, trajtim të ankesave, kërkesave të pushimit, vlerësimit të punës etj.
-    Udhëheqësi i Divizionit për Burime Njerëzore raporton tek Sekretari i Përgjithshëm, në aspektin operacional, ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

Kontakti:
Fetije Dragusha – Udhëheqëse e Divizionit të Burimeve Njerëzore
Tel: +383(0) 38 200 38454
E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30