MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizoni pë hartiin dhe harmonzimin e legjislacionit

Kontakti: 

Shefki Zeqiri, 
Drejtor në Departamentin Ligjor

Ministria e Bujqësisë , Pylltarisë dhe Zhvillimit  Rural   
Ndertesa e ish partive politike nr. 35
10000 Prishtinë/ Republika e Kosovës

Tel:   +381 (0) 38 -211 829+381 (0) 38 -211 829 
Mob: +377 (0) 44 319 335 
Fax:  +381(0) 38 211 885+381(0) 38 211 885

E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31