REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve

Detyrat dhe pёrgjegjësitё e Divizionit  për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve, janë:

1. Përgatit planet strategjike për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtuesve;

2. Përcjell sëmundje dhe dëmtuesit në tërë Rajonin Vreshtar të Republikës së Kosovës;

3. Grumbullon të dhënat sistemimin dhe njoftimin e fermerëve, kompanive dhe institucioneve shkencore;

4. Koordinon dhe bashkëpunon me institucionet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH gjegjësisht Institutin Hidrometeorologjikë të Kosovës;

5. Përgatitë dhe shpërndan raporte për paraqitjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe i përcjellë palëve me  interes;

6. Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane në identifikim, paralajmërim të hershëm për sëmundjet dhe dëmtuesve;

7. Së bashku me departamentet tjera në Ministri punon në hartimin e materialeve informative.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31