MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - PROCUREMENT SPECIALIST03.12.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar Financiar29.11.2018Konkurs - Zyrtar/e i/e të hyrave financiare 29.12.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistente Administrative13.12.2018REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Training of Potential Applicants for applying to the rural development grant program12.12.2018Konkurs - Zyrtar i Lartë për Entomologji dhe Nematologji06.12.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë për Verëtari30.11.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqëse e Divizionit për Integrim Evropian23.11.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqëse e Divizionit për Koordinim të Politikave23.11.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar Çertifikues14.11.2018REKRUTIM - Zyrtar financiar13.11.2018KONKURS - Zyrtar i Lartë për Verëtari23.10.2018SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT
Udhëheqës/e i/e Divizionit të Integrimit Evropian
Udhëheqës/e i/e Divizionit për Koordinim të Politikave
18.10.2018
NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e pyjeve, Inventarizim dhe Infrastrukturë në Pylltari17.10.2018SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Zyrtar Çertifikues17.10.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Arkiv16.10.2018Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/ programeve të OJQ-ve që kontribuojnë në bujqësi, zhvillimit rural dhe pylltarisë10.10.2018THIRRJE PUBLIKE PËR SHPREHJE INTERSIT PËR TË QENË PJESË E KOMISIONEVE VLERËSUESE PËR VLERËSIMIN E PROJEKTPROPOZIMEVE TË OJQ-VE10.10.2018NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM -
Zyrtar i lartë për Monitorim dhe Vlerësim
Asisten/e Administrative
28.09.2018
NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM - Menaxhere e Personelit25.09.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM - Zyrtar i lartë për Administratë në IBK-Pejë24.09.2018KONKURS I BRENDSHËM - Zyrtar për arkiv 3 (një vend pune)19.09.2018KONKURS I BRENDSHËM - Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e Pyjeve19.09.2018NJOFITM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Përkthime18.09.2018REKRUTIM - Asistent /e Administrativ/e17.09.2018REKRUTIM - Zyrtar i lartë për monitorim dhe vlerësim17.09.2018RISHPALLJE E KONKURSIT TË BRENDSHËM - Menaxher/e i/e Personelit30.08.2018KONKURS - Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve22.08.2018KONKURS - Zyrtar i lartë për Autorizimin e Pagesave ( 2 Pozita )22.08.2018NJOFTIM - konkursi i brendshëm i datës 19.06.2018 për pozitën Menaxher i/e Personelit Ref: DFSHP 07/2018 në Departamentin e Financave dhe Shërbimeve të Përbashkëta anulohet.22.08.2018NJOFTIM - Anulimi i Konkursit - Menaxher i/e Personelit 18.08.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Recepsioniste17.08.2018KONKURS
Zyrtar i Lartë për Administratë - DR/210
Zyrtar për përkthime 3 ( një vend pune ) IN/140
11.08.2018
Njoftim - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 10.08.2018REKRUTIM
Zyrtar për Multimedia
Zyrtar për Hortikulturë
Zyrtar për Arkiv
01.08.2018
SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Recepsionist/e 27.07.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM - Zyrtar i lart për mbikqyrjen e pasurisë18.07.2018REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - PROCUREMENT SPECIALIST16.07.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Menaxher e Personelit10.07.2018Plotësim ndryshim - SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Zyrtar i lartë për mbikëqyrjen e pasurisë26.06.2018SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Zyrtar i lartë për mbikëqyrjen e pasurisë25.06.2018SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Menaxher/e i/e Personelit19.06.2018REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - IRRIGATION SPECIALIST04.06.2018REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - OFFICE ADMINISTRATOR/INTERPRETER04.06.2018Njoftim për fermerë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton të gjithë fermerët se afati për aplikim për pagesa direkte për vitin 2018, është zgjatur deri më 13 Prill 2018.
30.03.2018
NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM - Asistent/e administrativ/e23.05.2018Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi dhe Zhvillim Rural16.05.2018 Njoftim për fermerë - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton të gjithë fermerët e interesuar se afati për aplikim për masën Investimet në infrastrukturën rurale zgjatet deri me datë 31 maj 2018, ora 16:0015.05.2018REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Development of an Irrigation Master Plan and Investment Framework for Kosovo30.04.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM - Zyrtar i lartë për produktet e mishit dhe qumështit26.04.2018NJOFTIM - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
Zyrtar/e i/e lartë për Arkiv
Mirëmbajtëse e objektit
25.04.2018
THIRRJE PËR APLIKIM - PROGRAM I VEÇANTË PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE DHE NGRITJA E AFTËSISË KONKURRUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË PËRMES PËRFSHIRJES SË KOMUNITETIIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICES SË VERIUT 14.04.2018KONKURS - Asistent /e administrativ 11.04.2018Njoftim - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
Asistent/a administrative
Këshilltar/e për çështje juridike
03.04.2018
REKRUTIM
Zyrtar i lartë për arkiv
Mirëmbajtëse e objektit
30.03.2018
Konkurs - Zyrtar i lartë për Produktet e Mishit dhe Qumështit02.03.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës i Divizonit për Këshilla Teknike24.01.2018REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Agriculture and Rural Development Project (KARDP)24.01.2018Divizioni i Burimeve Njerëzore - NJOFTON - Për anulimin e konkursit të publikuar në gazetat “Bota Sot ” dhe “Zëri” me datën 01.12.2017, për pozitën Zyrtar i lartë për verëtari 05.01.2018
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31