REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti i Pylltarisë

Departamenti i Pylltarisë në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive bën:

Departamenti i Pylltarisë përbëhet nga këto Divizione:

Divizioni për Politika të Pylltarisë, Arsimim dhe Hulumtim
Tahir AHMETI,  Shef i Divizionit
Tel: +381 (0) 38 211 817
E-mail: [email protected]

Divizioni për Menaxhim dhe Infrastrukturë Pyjore
Kemajl KADRIU, Shef i Divizionit
Tel: +381 (0) 38 212 030
E-mail: [email protected]

Divizioni për Ekonomi Pyjore, Zona të Mbrojtura dhe Gjueti
Bajram BATUSHA, Shef i Divizionit
Tel: +381 (0) 38 212 821
E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30