MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

Njoftimi për anulimin e konkursit21.12.2023Konkurs për pozitën "Sekretar i Përgjithshëm"08.12.2023Konkurs për pozitën "MENAXHERI I PROJEKTIT"07.12.2023Konkurs për pozitën "Zyrtar i lartë përmasat ago-mjedisore, klimatike"24.11.2023Konkurs për pozitën "Asistent Administrativë"20.11.2023Konkurs për pozitën "Zyrtar për Arkiv 2" 16.11.2023Njoftim për rekrutimin e Regjistruesve dhe Mbikëqyrësve për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2023)26.09.2023Njoftim pozita Vozitës05.09.2023Njoftim16.08.2023Zyrtar Ligjor09.08.2023Konkurs për pozitën "Zyrtar për Analiza Laboratorike"02.08.2023Konkurs për pozitën "Zyrtar i depos 1"25.07.2023Konkurs për pozitën "Zyrtar i Lartë për Koordinim të Politikave"25.07.2023Konkurs për pozitën "Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim"25.07.2023Konkurs: Pozita Vozitës21.07.2023Konkurs për Ngritje (Avancim) në pozitë17.07.2023Njoftim për pozitën "Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit"21.06.2023Anulim i konkursit - Zyrtar i lartë për pesticide07.06.2023Lëvizje brenda kategorisë - Zyrtar për financa 07.06.2023Zyrtar Administrativ - Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm22.05.2023Njoftim për anulim të konkursit Specialist i Shkencave Shoqërore18.05.2023Zyrtar i Lartë i Prokurimit11.05.2023Konkursi Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit10.05.2023Njoftim për kandidatët fitues sipas KP për pozitën Zyrtar Multimedial12.04.2023Njoftim për kandidatët fitues sipas KP për pozitën Zyrtar për Arkiva 112.04.2023Vendim për shtyrje të afatit për grupin "Specialist të Shkencave Shoqërore"13.03.2023Lista e ngushtë Specialist të Shkencave Shoqërore - Zyrtar për multimedia 08.02.2023Lista e ngushtë Specialist të Shkencave Shoqërore - Zyrtar për arkiva 1 08.02.2023
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31