MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Mbrojtjen e Bimëve

Adem Arifaj  - Udhëheqës i Divizionit për mbrojtjen e bimëve 
E-mail: [email protected]
Tel: +383(0)38/ 211 138

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30