MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Takimi i Task forcës - konfirmohet suksesi i menaxhimit të sektorit të pylltarisë

13.11.2023

Prishtinë, 13 nëntor 2023 – Nën organizimin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural u mbajt takimi i katërt i Task Forcës për Mbrojtjen dhe Shfrytëzimin Ligjshëm të Pyjeve në Kosovë. Në këtë takim, i cili u mbajt në Hotël “Garden” në Prishtinë, u theksua progresi i rëndësishëm në menaxhimin e pyjeve dhe zbatimin e politikave, duke shënuar një epokë të re në sektorin pyjor të Kosovës. Ky takim shënon një hap të rëndësishëm përpara në angazhimin e Kosovës për ruajtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore.

Ministri i MBPZhR-së, Faton Peci hapi takimin duke paraqitur aktivitetet kryesore në sektorin pyjor që nga takimi i fundit. Ai theksoi zbatimin e suksesshëm të Planit të Veprimit për të parandaluar dhe ulur prerjet ilegale të pyjeve. “Ministria ka vendosur një bazë të fortë për progresin e ardhshëm, veçanërisht përmes fushatës "Dua dhe Mbro Pyjet" dhe formimin e një bordi këshilldhënës pyjor. Task Forca e Pyjeve të Kosovës mbetet e përkushtuar për të zbatuar politika dhe praktika efektive për të mbrojtur dhe menaxhuar burimet pyjore me përgjegjësi”, tha ministri Peci i cili gjithashtu theksoi rëndësinë e një trupi të ri inspektues për të adresuar sfidat në pylltari, bujqësi dhe ushqim më efektivisht.

Në anën e tij, zëvendës Kryeshefi i Agjencisë Pyjore të Kosovës, Fidan Dema, raportoi një ulje të konsiderueshme në incidentet e prerjeve ilegale. Ky sukses, tha ai, i atribuohet ligjit të ri pyjor, i cili ka qenë një katalizator për ndryshim pozitiv. “Kalimi i mbikëqyrjes së pyjeve nga qeverisja lokale në atë qendrore, sipas ligjit të ri, u inicua me sukses, duke përfshirë edhe transferimin e 266 zyrtarëve pyjorë në agjencinë qendrore”, shtoi z. Dema.

Ndryshe, Task Forca për Mbrojtjen dhe Shfrytëzimin e Ligjshëm të Pyjeve në Kosovë, e cila vepron nën Ministri të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, është një trup qeveritar ndër-institucional i dedikuar për të përmirësuar menaxhimin pyjor, parandalimin e prerjeve ilegale dhe promovimin e shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve pyjore. Task Forca përbëhet nga përfaqësues kyç nga institucione të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministrinë e Financave dhe Transfereve, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Agjencia Pyjore të Kosovës, Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, Policinë e Kosovës, Këshillin Prokurorial të Kosovës, Këshillinë Gjyqësor të Kosovës, Asociacionin e Komunave të Kosovës, Shoqatën e Përpunuesve të Drurit të Kosovës dhe Asociacioni e Pronarëve të Pyjeve Private. Qasja bashkëpunuese siguron një strategji të gjithanshme dhe të integruar për menaxhimin e burimeve pyjore të Kosovës.Gjithashtu, takimi theksoi rëndësinë e përparimeve teknologjike, veçanërisht dixhitalizimin e menaxhimit pyjor, si një hap kyç drejt transparencës dhe efikasitetit më të madh.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31