MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Republika e Kosovës, histori suksesi në Iowa

24.10.2023

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci po qëndron për një vizitë zyrtare në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ç’rast sot ka marrë pjesë në Simpoziumin për Klimë dhe Bujqësi të Mençur në Des Moines të këtij shteti. Në këtë simpozium po prezantohet edhe Republika e Kosovës, si një ndër historitë e suksesit në mesin e 21 shteteve nga e gjithë bota për mënyrën e realizimit të reformës, për rezultatet e deritanishme dhe adresimit të problemeve në bujqësi në kohë krize.

Ministri Faton Peci, në kuadër të këtij simpoziumi ka prezantuar para personaliteteve të shquara botërore të sektorit të bujqësisë dhe ekspertëve të çështjeve lidhur me sigurinë ushqimore, rrjedhën e aktiviteteve të ndërmarra krahas avancimit të sektorit të bujqësisë, avancimit të agjendës legjislative,ngritjes së kapaciteteve humane, forcimit të partneritetit dhe rritjen e besimit institucion-fermer si dhe rritjen e mbështetjes financiare karshi fermerëve.

“Nga marsi 2021 deri në shtator 2023, janë hartuar, miratuar dhe hyrë në fuqi: 24 ligje, 32 akte nënligjore, 4 Strategji, 2 Plane Veprimi dhe 7 Koncept Dokumente, Krahas kësaj, prioritet gjatë vlerësimit të projekteve janë të rinjtë dhe gratë fermere. Si rezultat i angazhimeve të qeverisë, tashmë në Republikën e Kosovës, gratë fermere përfaqësojnë rreth 35% të numrit të përfituesve të programeve mbështetëse. Ndërkaq, një nga masat për të mbështetur Fermerët tanë është kompensimi i tyre në rast të fatkeqësive natyrore. E sa i përket sigurimeve bujqësore, sigurimi është shtuar për gjashtë kultura të reja bujqësore, duke e rritur subvencionimin e primit të sigurimit në vlerën 75%”, ka thënë Ministri Peci.

Po ashtu, ai ka treguar se për të zhvilluar më tej sektorin e bujqësisë në Kosovë dhe për të mësuar nga shembujt më të mirë, janë nënshkruar shumë marrëveshje me institucione dhe organizata ndërkombëtare si: Banka Botërore, JICA, GIZ, FAO, Universiteti Shtetëror i Iowa-s, etj.

Ndryshe, rritja e sipërfaqeve të mbjella, rritja e mbështetjes financiare, sigurimet bujqësore, meritokracia dhe llogaridhënia, hapa këta të ndërmarrë për këto 2 vite e gjysmë, u vlerësuan lartë nga të pranishmit, duke theksuar këtu Departamentin për Bujqësi nga Washingtoni

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30