REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sektor vinogradarstva

1.    Dužnosti i odgovornosti sektor vinogradarstva su :

1.1.     Predlaže, priprema i obezbedi sprovođenje dokumenata politika i razvojnih strategija u vinogradarstvu;

1.2.     Prima i razmatra zahteve za identifikacioni broj vinogradara;

1.3.     Održava i ažurira katastar vinograda;

1.4.     Evidentira čupanje, sađenje i pošumljavanje;

1.5.     Prima kontrolne izveštaje sa terena;

1.6.     Priprema strateške planove za razvijanje vinogradarstva;

1.7.     Stvara uslove za obuke i primenu savetodavnih usluga u vinogradarstvu;

1.8.     Priprema i deli izveštaje iz vinogradarstva za interesne stranke;

1.9.     Određuje preporučene sorte i preporučuje ograničenje učinka na osnovu sorti i destinaciji grožđa;

1.10.    Prati sazrevanje grožđa i preporučuje sakupljanje osnovano na laboratorijskim parametrima.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30