REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Vendimet

VENDIM - Vendim04.12.2023VENDIM - Vendim04.12.2023VENDIM - Vendim16.11.2023VENDIM - Për emërimin e Komisionit për ri vlerësimin e verërave të prodhuara nga vjelja e vitit 2021 dhe 2022 16.11.2023VENDIM - Vendim13.11.2023VENDIM - Për Hapjen e Sezonit të Gjuetisë 2023-202426.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-81/23, të datës 01.03.2023 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-121/20, të datës 01.07.2020 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-86/23, të datës 01.03.2023 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-43/17, të datës 07.04.2017 të ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin me Ref.KM-872/21, të datës 12.11.2021 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-67/23, të datës 22.02.2023 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-180/18, të datës 08.06.2028 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-85/23, të datës 01.03.2023 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-562/2019, të datës 19.12.2020 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-159/23, të datës 06.04.2023 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit bazik me Ref.KM-348/21, të datës 19.04.2021 për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim06.10.2023VENDIM - Për formimin e Komisionit për Listën e Farërave në Kosovë29.09.2023VENDIM - Vendim25.09.2023VENDIM - Vendim20.09.2023VENDIM - Vendim08.09.2023
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31