MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Informim, Bashkëpunim, Monitorim dhe Trajnim

Shef i divizionit, Tahir Halitaj, 
tahir.halitaj@rks-gov.net; 
tel. ctx. 38-426 ; 044/138 494

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30