MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sektor vinarstva

1. Dužnosti i odgovornosti sektor vinarstva su :

1.1. Predlaže, priprema i obezbedi sprovođenje dokumenata politika i razvojne strategije u vinarstvu;

1.2. Priprema strateške planove za razvijanje vinarstva;
 
1.3. Vrši upravljanje zahteva za broj osiguranja (NZK);

1.4. Stvara uslove za obuke i uzdizanje humanih kapaciteta u analitičkoj i organoleptičkoj proceni vina;

1.5. Izdaje dokumente u vezi kontrole kvaliteta vina;

1.1.     Upravlja i organizuje proces organoleptičke procene vina;

1.2.     Prima kontrolne izveštaje iz odgovarajućeg inspektorata;

1.3.     Proverava izveštaje podataka izjavljenih od strane proizvođačkih preduzeća za godišnju proizvodnju i zalihe;

1.4.     Priprema procedure u vezi uspostavljanja stručnih komisija koje se tiču kontrole kvaliteta vina;

1.5.    Odgovara na žalbe proizvođačkih preduzeća vina;

1.6.    Priprema i deli izveštaje iz vinskih podruma za zainteresovane stranke.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31