MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Poljoprivredni institut Kosova

Nadležnosti:

• Organizuje i aranžira sastanke Ministarstva sa predstavnicima sredstava javnog informisanja;
• Organizuje konferencije sa novinarima;
• Donosi saopštenja za javnost o temama od interesa Ministarstva;
• Prati aktivnosti Ministarstva, njenih departmana i sektora;
• Prati dnevnu štampu i ureduje dokumentaciju informisanja;
• Priprema i izradi mesecne casopise «Agmia ng» i «Zora gb»;
• Nadzira i stara se o održavanju veb-strane MPŠRR i
• Vrši i druge poslove iz oblasti informisanja koji se odreduju od Zamenika Ministra i Stalnog sekretara Ministarstva.


Kontakt:
Kontakt Osoba: Fehmi Geci
Telefon: (039)/431 635
CENTREX: 
E-mail: [email protected]  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31