REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sektor javne nabavke

Dužnosti i odgovornosti divizije za javnu nabavku su da:


Kontakt:
Artan Jaha
Šef divizije za javnu nabavku
Tel: +381 (0)38 200-38-447
Email: [email protected]

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30