MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zam. Ministar Demlezi je učestvovao na završnom događaju projekta SIRED

28.09.2023

Priština, 28. septembar – Zamenik ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Imri Demelezi učestvovao je na završnom događaju projekta SIRED, koji je organizovan uz podršku švajcarskog CARITAS-a, austrijske ambasade i austrijske agencije za Saradnja na Kosovu.

Zamenik ministar Demelezi je u svom uvodnom izlaganju istakao da je ovaj projekat dao značajan doprinos razvoju poljoprivrednog sektora na Kosovu, na čemu smo mu zahvalni. „Kroz rad ovog projekta, izrađeni su i objavljeni Akcioni plan organske poljoprivrede 2023-2026 i Strateški plan za savetodavne usluge i ruralni razvoj 2023-2027, ovi dokumenti će imati veliku ulogu u transformaciji poljoprivrednog sektora na Kosovu, i u ovom slučaju će doprineti povećanju poljoprivredne produktivnosti, poboljšanju poljoprivrednih savetodavnih usluga, promociji održivih poljoprivrednih praksi i organske poljoprivrede“, rekao je, između ostalog g. Demelezi.

Gospodin Demelezi je takođe dodao da smo kao ministarstvo zainteresovani da nastavimo ovaj započeti dobar posao, promovišući i podržavajući njihovo sprovođenje u praksi. Tako možemo postići naše zajedničke ciljeve za sektor.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30