MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sastanak radne grupe - potvrđuje se uspeh upravljanja sektora šumarstva

13.11.2023

Priština, 13. novembar 2023. – Pod organizacijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, održan je četvrti sastanak Radne grupe za zaštitu i zakonito korišćenje šuma na Kosovu. Na ovom sastanku, koji je održan u hotelu „Garden“ u Prištini, istaknut je važan napredak u upravljanju šumama i sprovođenju politike, obeležavajući novu eru u sektoru šumarstva Kosova. Ovaj sastanak označava važan korak napred u angažmanu Kosova za očuvanje i održivo korišćenje šumskih resursa.

Ministar PŠRR-a Faton Peci otvorio je sastanak predstavljajući glavne aktivnosti u sektoru šumarstva od prošlog sastanka. On je istakao uspešnu implementaciju Akcionog plana za sprečavanje i smanjenje bespravne seče. „Ministarstvo je postavilo čvrste temelje za budući napredak, posebno kroz kampanju „Voli i čuvaj šume“ i formiranje šumarskog savetodavnog odbora.Radna grupa Šuma Kosova ostaje posvećena sprovođenju delotvornih politika i praksi za odgovorno zaštitu i upravljanje šumskim resursima“, rekao je ministar Peci koji je takođe istakao značaj novog inspekcijskog tela za efikasnije rešavanje izazova u šumarstvu,poljoprivredi i hrani.

Sa njegove strane, zamenik šefa Kosovske agencije za šumarstvo, Fidan Dema, izvestio je o značajnom smanjenju incidenata nelegalne seče. Ovaj uspeh, rekao je on, pripisuje se novom zakonu o šumarstvu, koji je bio katalizator pozitivnih promena. „Tranzicija nadgledanja šuma sa lokalne na centralnu vlast, prema novom zakonu, uspešno je započeta, uključujući i prelazak 266 šumarskih službenika na centralnu agenciju“, dodao je g.Dema.

Inače, Radna grupa za zaštitu i zakonito korišćenje šuma na Kosovu, koja deluje u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, je međuinstitucionalno vladino telo posvećeno poboljšanju upravljanja šumama, sprečavanju nelegalne seče i promovisanje održivog korišćenja šumskih resursa. Radna grupa sastoji se od ključnih predstavnika od različitih institucija, uključujući Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR), Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine (MIPT), Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Ministarstvo Finansije i transfere, Ministarstvo administracije lokalne samouprave (MALS), Agencija za šumarstvo Kosova, Agencija za upravljanje vanrednim situacijama, Policija Kosova, Tužilački savet Kosova, Sudski savet Kosova, Zajednica opština Kosova, Udruženje prerađivača drveta Kosova i Udruženje privatnih vlasnika šuma. Pristup saradnje pruža sveobuhvatnu i integrisanu strategiju za upravljanje šumskim resursima Kosova. Takođe, na sastanku je istaknut značaj tehnološkog napretka, posebno digitalizacije upravljanja šumama, kao ključnog koraka ka većoj transparentnosti i efikasnosti.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30