MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Pojašnjenje od MPŠRR / AHV!

17.03.2023

Priština, 17. mart 2023. – Na osnovu zahteva ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Fatona Pecija za primenljivost Zakona o kontroli duvana, Agencija za hranu i veterinu izvršila je inspekciju bifea koji se nalaze u objektu „Ish Rilindja-Bifša Rilindja“, gde se trenutno nalazi osoblje nekoliko ministarstava. U pregledu koji je izvršen pre nekoliko dana, zatvoren je jedan prostor koji je služio kao bife prema stavu 1. člana 11. Zakona br. 04/L-156, dok je drugi kažnjen zbog kršenja navedenog zakona. Za sve ove radnje obavešteni su rukovodioci ovih biznisa, kao i glavni administrativni službenici institucija, koji će preduzeti disciplinske mere protiv službenih lica i lica koja su prekršila zakon u prostorima kojima upravljaju, shodno stavu 1.2. člana 11. ovog zakona. Prema Zakonu o kontroli duvana, kaznene mere za službena lica/zaposlene izriču se od glavnog upravnika i Inspektorata rada.  

Ističemo da su navedeni prostori ranije pregledani i za subjekte dostavljena sudska dokumentacija. Uredba ministra Pecija važi za sve bez izuzetka. Stoga, će i AHV nastaviti sa inspekcijama sa povećanom frekvencijom-učestalošću.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30