REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Počinje projekat za inventarizaciju ribljih resursa u Republici Kosovo

05.09.2023

Priština, 5. septembar – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja uz podršku projekta Nemačke organizacije za razvoj na Kosovu – GIZ i u saradnji sa stručnjacima Departmana za biologiju / Fakulteta prirodno-matematičkih nauka i Poljoprivrednog fakulteta i Veterine danas su počeli sa sprovođenjem Projekta za inventarizaciju ribljih resursa u Republici Kosovo, koji će trajati do 10. septembra ove godine.

Ovo je prvi put da se sprovodi opšta analiza ribljeg fonda u vodnim resursima Republike Kosovo, koja ima za cilj da uštedi i iskoristi ovaj potencijal za razvoj akvakulture i ribarstva.

Projekat će početi u slivu jezera Drini Bardhe-Beli Drin, kroz koji će se, pored procene ribljeg fonda, realizovati i:

• Istraživanje trenutnog kvalitativnog i kvantitativnog stanja sastava ihtiopopulacije u reci Drini i Bardhe-Beli Drin;

• Određivanje stepena heterogenosti ihtiofaune na odabranim lokalitetima na osnovu parametara dobijenih analizom kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiopopulacija; i

• Detaljan inventar ihtiopopulacije u istraživanim regionima sa posebnim akcentom na endemske, invazivne i strane vrste kroz poređenje i analizu dobijenih rezultata.

Resursi površinskih voda u Republici Kosovo se koriste za potrošnju (piće), navodnjavanje i proizvodnju električne energije. Ribarstvo je sektor sa potencijalom za razvoj pošto Kosovo ima reke i jezera za uzgoj ribe u intenzivnim uslovima. Prema podacima za Hidrografiju Kosova, procenjuje se da Republika Kosovo ima samo 1.600 m³/vode/godišnje po glavi stanovnika. Za realizaciju projekta, nemačku i domaću ekspertizu će podržati i Savez sportsko-rekreativnih ribolovaca Kosova.

Ističemo da će realizacijom ovog projekta biti ispunjena i jedna od preporuka Sporazuma o stabilizaciji pridruživanja (SSP).

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30