REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Počinje izgradnja kanala odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Štimlju

26.06.2023

Priština, 26. jun 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci, u pratnji predsednika opštine Štimlje, Qemajlom Aliu, počeli su radovi za izgradnju kanala za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, deo projekata kapitalnih investicija MPŠRR-a za navodnjavanje u iznosu od 336.475,00 evra.

Kanal za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta počinje od naselja Zimberovca u Gornjem Godancu i obuhvata zemljište koje se prostire sa obe strane reke i pokriva površinu od 215 ha, koja prolazi kroz selo Gjergjaj do reke Sitnice. Dužina odvodnog kanala je 1900m.

Ovom investicijom gde tokom duži od 215 hektara za 20%, poboljšaće se proizvodnja Štimskih zemljoradnika.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29