MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obeležava se ,,Dan jabuke”

29.09.2023

Priština, 28. septembar – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci je sa brojnim gostima posetio selo Kovrage u Istoku kako bi obeležio Dan jabuka” koja se poznaje kao simbolika početka berbe jabuka.Ovakva manifestacija se obeležava već 18 godina na ovom području, koja se karakterizuje sa brojnim plantažama kulture jabuka.

Ministar MPŠRR-an Faton Peci, u društvu predsednika Ilira Feratija i mnogih uzgajivača jabuka, video je izbliza plantaže-zasade različitih sorti jabuka, u kom slučaju je imao priliku da obavesti prisutne da je dva miliona evra je cifra kojom je Ministarstvo poljoprivrede podržao ovu kulturu kroz Program direktnih plaćanja/subvencija i Program ruralnog razvoja/grantova. „Na zakonodavnom dnevnom redu imamo jedan broj nacrta zakona u procesu kao što su: Nacrt zakona o zajedničkom poljoprivrednom tržištu / Zajedničkoj organizaciji tržišta, Nacrt zakona o poljoprivrednim zadrugama i drugi koji će ojačati hortikulturu-voćarski sector”, rekao je ministar Peci. On takođe je dodao da u cilju identifikovanja postojećih parcela sa voćarskim kulturama, ali i onih koje će biti formirane u budućnosti, planiramo da izradimo katastar voćnjaka. Ovo bi olakšalo rad kako u nadzoru tako iu primeni u programima podrške.

Ministar Peci je istog dana posetio i Dardan Blakaja, korisnika granta u iznosu od 100.000 evra za opremu zaštitnim mrežama protiv grada, kao i opremu za obnovljivu energiju.

Iz „AgroPeme” smatraju da će ove godine dobiti prinos od oko pola miliona tona jabuka. Dok, finalni proizvod, osim za domaće tržište, kao i za industriju sokova, „AgroPema”, kompanija ova koja se vodi od Dardana iz Kovraga, izvozi i u zemlje Evropske unije.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30