MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obaveštenje za poljoprivrednike korisnici projekata PRR 2022

27.06.2023

Priština, 27. jun 2023. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, obaveštava sve poljoprivrednike korisnici projekata u okviru Programa ruralnog razvoja 2022/Grantovi, da mogu da podnesu zahteve za odlaganje roka za mere 1 i 7 u trajanju od 30 dana ako postoje održivi razlozi, kao što su atmosferski uslovi ili donošenje određene mašine, pod uslovom da niste prekršili rokove prema Osnovnom ugovoru.

Izuzev sektora grožđa akvakulture.

Inače, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja izradila je dopunu izmenu A/U za izmenu i dopunu A/U (MPŠRR) 04/2022 za mere i kriterijume podrške za ruralni razvoj za 2022. godinu izmenjena i dopunjena sa A/U 14/2022, koji se nalazi u javnoj raspravi do 27.06.2023, gde posle javne rasprave nakon 7 dana ovo A/U stupa na snagu.

Za bilo koju nejasnoću možete biti informisani kroz brojeve telefona: 038 200 38 440 i 038 200 38 896.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30