MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

OBAVEŠTENJE ZA FARMERE

07.11.2023

Poštovani farmeri, Obaveštavamo vas da u slučaju apliciranja za podršku u okviru Programa ruralnog razvoja za 2023. godinu u sektoru povrća na otvorenom, uključujući krompir i skladište,kao prihvatljivu investiciju, između ostalog, postoje i Ulaganja u kupovinu mehanizma, uključujući i odgovarajući traktor za uzgoj povrća na otvorenom, uključujući krompir.Međutim, u ovom slučaju morate dostaviti dokaz da ste imali najmanje 3 hektara poljoprivrednog zemljišta u svojini, naslestvo ili u zakupu zasađeno povrćem ili krompirom, dokazanom sa dokazom o prijemu direktnog plaćanja iz prethodne godine.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30