REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Mreža Žena Kosova su razgovarali o merama za budžetiranje za bolju poljoprivredu I ruralni razvoj

19.10.2017

Priština, 19. oktobar 2017 - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Nenad Rikalo primio je danas predstavnice udruženja "Mreža Žena Kosova" sa kojima je razgovarao o društvenom položaju žena u ruralnim sredinama.

Izvršni direktor MŽK Igbale Rogova je predstavila izveštaj "Budžetiranje za bolju poljoprivredu i ruralni razvoj", ujedno je naglasila da u skladu sa Zakonom o Ravnopravnosti Polova , u politiku poljoprivrede i ruralnog razvoja žene moraju biti ravnopravno uključene u sve faze planiranja i sprovodjenja budžeta. 

Ministar Rikalo je istakao da će svi programi namenjeni unapredjenju poljoprivrede i ruralnom razvoju biti afirmativni za ravnopravni položaj žena, kako bi se njihovo učešće podržalo i povećalo u poljoprivrednom sektoru.

Podsećajući da su MPŠRR i Mreža Žena Kosova blisko sarqadjivali u sprovodjenju rodne analize u cilju unapredjenja rodne ravnopravnosti kroz rad ministarstva.

Predstavnice MŽK su čestitale ministru Rikalu stupanje na dužnost i zahvalile se na i spremnosti ministarstva za podrsku i saradnju.

Ministar Rikalo je naglasio da su vrata MPŠRR otvorena kako za Mrežu Žena Kosova, tako i za sva udruženja žena koja se bave poljoprivredom i da će ih ministarstvo podržati i uključiti u rad na svim poljima, kako bi se društveni položaj žena na selu popravio.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29