MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar PŠRR: Ostajemo posvećeni razvoju standarda kvaliteta

03.07.2023

Priština, 24. juna -Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci boravio u poseti selu Slivovo u opštini Uroševac, tačnije u farmi kokošaka „Doris D.O.O. ” koju vodi porodica Jahiri i korisnik je granta u iznosu od 100.000,00 evra, investicije MPŠRR-a kroz Program ruralnog razvoja 2022.

Ministar poljoprivrede Faton Peci rekao je da ostajemo posvećeni podršci proizvodnji i razvoju po najvišim standardima kvaliteta. „Nastavićemo da obelodanjujemo svaku investiciju u sektoru poljoprivrede, transparentno i odgovorno javnom novcu“, izrazio je ministar Peci.

Od 2019 godine, porodica Jahiri je, samofinansiranjem i doprinosom iz porodičnih finansijskih sredstava, osnovala farmu „Doris“, počefši u početku sa 5.000 koke nosilje. Iako se godinama aplicirali za podršku svom projektu, u 2022. Ćgodini po prvi put biti podržan kroz grantove. Pored grantova, podržali smo i podsektor živinarstva kroz subvencije.

„Doris D.O.O.“ je uz podršku Programa ruralnog razvoja 2023 stigli su da izgrade novu farmu gde počefši od hrane, vode, sistema za osvežavanje vazduha, sistema za uklanjanje đubriva-stajnjaka, do sistema za sakupljanje jaja; ove radnje se obavljaju na automatski način.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31