MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci: Povećavamo ulaganja u poljoprivredu

05.12.2023

Priština, 5. decembar 2023. – Kroz poljoprivredne grantove Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, poljoprivrednici proširuju i jačaju svoje poljoprivredne aktivnosti. Uspeh ovih investicija izbliza je video ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Faton Peci, tokom svojih poseta u opštini Orahovac, Vučitrn i opštini Peć.

„Jeton Popaj, iz sela Belacerk u opštini Orahovac, tek nakon trećeg pokušaja apliciranja, proglašen je za korisnika granta u iznosu od 99.810 evra za izgradnju modernog plastenika za proizvodnju povrća na površine 0,50 ha. Iako ima drugih obaveza, on daje prioritet poljoprivrednoj delatnosti, rekavši da je to jedna od delatnosti koju obavlja sa velikom posvećenošću“, rekao je ministar Peci, ističući da na ovaj način Jeton ostaje primer koji treba slediti, da obrađuje zemlju i a ne da ga napusti pustoš.

Pored ovog uspešnog farmera, ministar je posetio i farmera Lirigzon Ademija u Mirači u Vučitrnu, koji uzgaja oko 90 grla krava i teladi za tov. „Za podizanje, proširenje i obnovu postojećih kapaciteta farmi, Ministarstvo ga je podržalo sa 98.886 evra granta. Istovremeno, on je i korisnik poljoprivrednog mehanizma“, rekao je ministar Peci.Ovom prilikom, on je pokazao da kroz PRR 2023 će podržati primarnu proizvodnju mesa i mleka kroz Meru 1 u iznosu većem od 16 miliona evra.

Pored posete ovim stočarima, ministar Peci je posetio i poljoprivrednike koji uzgajaju voća, gde je kod Arbneshe Deliaj iz sela Goroždec opštine Peć, koja je korisnik granta u iznosu od 99.562 evra za izgradnju sabirnog mesta za povrće i nabavku pratećeg mehanizama za sakupljanje lešnika, je izblliza video svoju poljoprivrednu aktivnost i uspehe zabeležene tokom godina u ovom sektoru.

„Njihova delatnost, pored uzgoja oko 3 hektara lešnika, sastoji se i od prerade povrća poput kupusa i kiselih paprika. Blisko sarađuju sa poljoprivrednicima i uzgajivačima drveća, a tačnije sa uzgajivačima jabuka. S druge strane, na površini od 0,50 ha gaji zelenu salatu i papriku“, rekao je on. Inače, kroz Program ruralnog razvoja 2023, čiji poziv ostaje otvoren do 14. decembra, ministar Peci je podstakao sve naše poljoprivrednike, proizvođače i prerađivače da se prijave, gde je ukupna vrednost finansijske podrške ovog programa 24,6 miliona evra.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30