REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci sastao se sa ambasadorkom Švedske Karin Hernmack Ahlini

21.04.2021

Priština, 21 aprila 2021

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci primio je na sastanku ambasadorku Švedske na Kosovu Karin Hernmack Ahlini.

Ministar mu se zahvalio na datom doprinosu od  Švedske vlade kroz različite projekte u razvoju šumarskog sektora na Kosovu.

Tokom ovog sastanka ocenjeno je da je projekat “Jačanje održivog šumarstva kroz izgradnju kapaciteta u upravljanju šumama zasnovan na poljoprivredi” je bio  solidan doprinos i da su takva iskustva dobrodošla i u budućnosti.

Takođe je ocenjeno da saradnja i švedsko iskustvo u upravljanju, održavanje i obnavljanje šuma je važno za šumarski sektor na Kosovu.

Ministar pozdravlja spremnost švedske države u uključivanju u datom doprinesu kroz konsultacije u sektorskim politikama i izradu šumarske strategije za 2021. - 2030. godinu, strategije koja će doprineti u razvoju ovog sektora Ministarstva.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30