MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci na sastanku ministara jugoistočne Evrope u Bosni i Hercegovini

07.11.2023

Priština, 7. novembra 2023. – Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci učestvovao je na 17. godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope (JIE),koji je održan u Jahorini Bosne i Hercegovine.

U govoru pred ostalim ministrima iz regiona i predstavnicima zemalja EU- a kao i komesara EU-a za poljoprivredu, Ministar Faton Peci je naglasio da je, kao iu svakoj oblasti upravljanja, tako i kada je u pitanju razvoj poljoprivrede i perspektive opštih dešavanja u vezi sa tim, međunarodna saradnja je ključ napretka, jednostavno zato što nam omogućava da učimo jedni od drugih i da delimo najuspešnija iskustva.

„Moja posvećenost da učestvujem na današnjem sastanku lako bi mogle uticati banalnosti političkih prepreka. Potreba za dobijanjem vize koja bi mi omogućila da uđem u Bosnu i Hercegovinu može izgledati izvan tema zbog kojih smo se okupili, ali jasno pokazuje kako je naša saradnja u sektoru koji predstavljamo, oštećuje se u tišini od nedostatka saradnje na drugim mestima. Dok, u vezi sa Berlinskim procesom i budućim izazovima, zainteresovane strane ove inicijative treba da traže konkretna pojašnjenja zašto se dogovorene obaveze ne sprovode.Verujem da smo svi saglasni da naše napore za saradnju u poljoprivredi ne smeju da ometaju ili utiču drugi faktori“, rekao je ministar Peci.

U svom govoru, ministar PŠRR-a Peci je istakao da Vlada Kosova i ministarstvo koje on vodi nastavljaju da potvrđuju svoju posvećenost strateškim planovima Zajedničke evropske poljoprivredne politike za jačanje održivosti poljoprivrednog sektora.

„U ovom pravcu, Kosovska strategija za poljoprivredu i ruralni razvoj 2022-2028 ima jasan cilj transformacije agroekonomskog sektora i sektora ruralnog razvoja, zasnovanog na znanju i savremenim standardima u skladu sa najboljom evropskom praksom. Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2022-2026 je takođe još jedan pokazatelj da je naša zakonodavna agenda u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije“, rekao je on, obavestivši prisutne da će u saradnji sa Nemačkom agencijom za međunarodnu Saradnju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova je identifikovalo šest multietničkih pograničnih područja u kojima će se odvijati ruralni razvoj, a posebno razvoj agroturizma biti prioritet.

„Pozvao sam ministre četiri države na granici sa Kosovom da ulažu u razvoj agroturizma u svojim pograničnim regionima i na taj način stvaraju područja sa zajedničkom turističkom ponudom, odnosno da prave zajedničke projekte u agroturizmu. Na ovaj način ćemo evropeizovati turističku ponudu naših sela“, naglasio je ministar Peci.

Uporedo stim, u funkciji tema koje je istakao u svom obraćanju, ministar je održao razgovore i bilateralne sastanke sa predstavnicima Nemačke, Hrvatske, Albanije i Francuske kao najnovijeg posmatrača člana SWG-a. Sa francuskim predstavnicima još jednom je potvrdio angažovanje za konkretnu saradnju u oblasti stočarstva i vinarstva.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30