MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Ministri Faton Peci në takimin e ministrave të Evropës Juglindore në Bosnje e Hercegovinë

07.11.2023

Prishtinë, 7 nëntor 2023 – Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci ka marrë pjesë në Takimin e 17-të Vjetor të Punës së Ministrave të Bujqësisë nga Evropa Juglindore (EJL), i cili është mbajtur në Jahorinë të Bosnjës dhe Hercegovinës.

Në fjalimin para Ministrave të tjerë nga rajoni dhe përfaqësuesve nga shtetet e BE-së si dhe Komisionerit të BE-së për Bujqësi, Ministri Faton Peci theksoi se sikur edhe në çdo fushë të qeverisjes, ashtu edhe kur bëhet fjalë për zhvillimin e bujqësisë dhe perspektivat e zhvillimeve të përgjithshme që lidhen me të, bashkëpunimi ndërkombëtar është çelësi i përparimit, thjesht sepse na mundëson të mësojmë nga njëri-tjetri si dhe të ndajnë përvojat më të suksesshme.

“Angazhimi im për të marrë pjesë në takimin e sotëm, mund të ndikohej lehtësisht nga banalitetet e pengesave politike. Nevoja për të marrë një vizë për të më mundësuar hyrjen në Bosnje-Hercegovinë mund të duket jashtë temave për të cilat jemi mbledhur, por kjo tregon qartë se si bashkëpunimi ynë në sektorin që përfaqësojmë, dëmtohet në heshtje nga mungesa e bashkëpunimit diku tjetër. Ndërsa, për sa i përket Procesit të Berlinit dhe sfidave në të ardhmen, palët e interesuara të kësaj nisme duhet të kërkojnë sqarime konkrete se pse nuk po zbatohen angazhimet e dakorduara. Besoj se të gjithë jemi dakord që përpjekjet tona për bashkëpunim në bujqësi nuk duhet të pengohen apo ndikohen nga faktorë të tjerë”, tha Ministri Peci.

Në fjalimin e tij, Ministri i BPZhR-së, Peci theksoi se Qeveria e Kosovës dhe Ministria që ai drejton vazhdojnë të riafirmojnë angazhimin ndaj planeve strategjike të Politikës së Përbashkët Evropiane Bujqësore për të forcuar qëndrueshmërinë e sektorit bujqësor.

“Në këtë drejtim, Strategjia e Kosovës për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-2028, ka objektiv të qartë transformimin e sektorit agroekonomik dhe atij të zhvillimit rural, bazuar në njohuri dhe standarde moderne në përputhje me praktikat më të mira evropiane. Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 2022-2026 është gjithashtu një tregues tjetër, se agjenda jonë legjislative është në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian”, ka thënë ai, duke i informuar pjesëmarrësit se në bashkëpunim me Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës ka identifikuar gjashtë zona kufitare multietnike në të cilat do të jetë zhvillimi rural dhe veçanërisht zhvillimi i agroturizmit. një prioritet.

“Ftova Ministrat e katër shteteve në kufi me Kosovën që të investojnë në zhvillimin e agroturizmit në rajonet e tyre kufitare dhe në këtë mënyrë të krijojnë zona me oferta të përbashkëta turistike, përkatësisht të bëjnë projekte të përbashkëta në agroturizëm. Në këtë mënyrë do të europianizojmë ofertën turistike të fshatrave tona”, theksoi Ministri Peci.

Krahas kësaj, në funksion të temave që potencoi në adresimin e tij, Ministri zhvilloi diskutime dhe takime bilaterale me përfaqësuesit e Gjermanisë, Kroacisë, Shqipërisë dhe Francës si anëtarit më të ri vëzhgues të SWG-së.Me përfaqësuesit francez edhe një herë konfirmoi angazhimet e tij për bashkëpunim konkret në fushën e blegtorisë dhe verarisë.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30