MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Deca oživljavaju drveće kroz slikarstvo

21.11.2023

Priština, novembar 2023. – U prostorijama opštinske biblioteke „Hivzi Sylejmani“ u Prištini, održana je izložba pod nazivom „Deca oživljavaju drveće kroz slikarstvo“, deo programa „Podrška u jačanju održivog i višenamenskog upravljanja šume za poboljšanje života“ u ruralnim oblastima i rešavanje klimatskih promena na Kosovu“. Predmetni program sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih nacija, a sufinansiraju ga Kancelarija Evropske unije u Prištini i Ambasada Švedske u Prištini. Na ovoj manifestaciji predstavljeni su umetnički radovi učenika četiri prištinske osnovne niže škole: NOŠ „Nazim Gafuri“, NOŠ „Faik Konica“, NOŠ „Džemajl Mustafa“, i NOŠ „Elena Gjika“.

Događaj je imao za cilj podizanje svesti u zajednici o važnosti zaštite životne sredine i šuma. Program FAO, zajedno sa finansijskom podrškom partnera, doprineo je podizanju svesti među građanima i suočavanju sa izazovima klimatskih promena na Kosovu. Direktor Departmana za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Tahir Ahmeti istakao je značaj manifestacije, navodeći da je ovo demonstracija podizanja svesti i uticaja na promenu pristupa šumama. Dodao je opisujući značaj šuma gde je rekao da su za proizvodnju kiseonika za jednu osobu potrebna samo 4 stabla bukve.

Sa njegove strane, Olivier Boudart, iz Kancelarije EU-a na Kosovu, rekao je da iako danas slavimo Svetski dan deteta, dozvolite mi da počnem tako što ću čestitati našim mladim umetnicima. „Zaista je neverovatan kvalitet i lepota vaših crteža i slika. Šume su ključni resurs naše planete, a vi ste izabrali da nas na to podsetite slikanjem“, rekao je između ostalog g.Boudart.

Učesnici su izrazili spremnost da nastave da rade u pravcu održivije budućnosti u oblasti šuma i zaštite životne sredine. FAO, u kontinuiranoj saradnji sa svojim partnerima, nastavlja da preduzima zajedničke mere za promovisanje održivog upravljanja šumskim resursima i podsticanje aktivnog učešća zajednice. Ovi napori imaju za cilj da inspirišu i osnaže zajednicu da izgradi održiviju budućnost u oblasti šumarstva i zaštite životne sredine.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30