MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Ministar PŠRR, Faton Peci, sastao se sa kolegom iz izraelske države Avi Dichterom 2023-03-23 Priština, 23. mart 2023. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci održao je bilateralni sastanak sa kolegom iz izraelske države Avi Dichterom, sa kojim su razgovarali o izazovima i mogućnostima za unapređenje poljoprivrednog sektora u Kosova, bezbednosti hrane i politike bezbednosti hrane, a takođe su se dogovorili o konkretnim inicijativama između dve zemlje. više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31