MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik ministra Lazar Radulović posetio je poljoprivrednike u opštini Novo Brdo

08.02.2024

Priština, 08. februar 2024. - Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Lazar Radulović posetio je meštane opštine Novo Brdo. U selu Prekovci posetio je porodicu Ivković koji obrađuju ječam i raž na površini 5 hektara. Srđan Ivković uzgaja čak više od 80 kokošaka.U poseti drugoj porodici Jovanović takođe u selu Prekovci, gde se je Zamenik ministra Radulović detaljno informisao o njihovoj stočarskoj delatnosti. Oni uzgajaju 7 krava i drže farmu svinja. Nameravaju da u budućnosti, prošire svoju poljoprivrednu delatnost. Dragan Jovanović zajedno sa svojim ocem i bratom obrađuje i 2 plastenika.

Zamenik ministra MPŠRR-a Radulovic posetio je i selo Zebince, poljoprivrednika Perića koji obrađuje 3 hektara zemlje, Goran Perić sa svojom suprugom uzgaja i 8 krava. Podstakao ih da se prijave na programe podrške MPŠRR-a, kako bi imali priliku da osnaže svoje potrebe.U poseti četvrtoj porodici Perić, koji sa sinom i suprugom uzgaja 30 koza i obrađuje 2,5 hektara zemlje. Novica Perić bavi se i preradom sira i mleka.

Zamenik ministra Radulović je rekao da Vlada nastavlja da se angažuje kroz grantove i subvencije na unapređenju poljoprivrednog sektora i pomoći poljoprivrednicima, podržavajući njihove inicijative za postizanje boljeg kvaliteta i održive proizvodnje.Poseta porodici Andrijević u selu Slatina bila je jako značajna od strane zamenika ministra MPŠRR-a Lazara Radulovića, Srećko Andrijević sa svojom suprugom uzgaja kokoške i bavi se obradom povrća u plasteniku.

Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Lazar Radulović posetio je i stočara Miću Martinovića, u opštini Novo Brdo, selo Plavica.Mića sa svojom suprugom i sinom uzgaja 60 ovaca, 7 krava, 30 kokošaka i 4 svinje.Posetio je i drugu porodicu Martinović, videvši rad i trud Slaviše i njegove supruge koji se bave pčelarsatvom i preradom meda, oni imaju čak 60 košnica pčela.Zamenik ministra MPŠRR-a Radulović izrazio je zahvalnost svima na posvećenosti i trudu u održavanju i povećanju standarda poljoprivredne ,stočarske i pčelarske proizvodnje u zemlji.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30