MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik Ministra Krasnići: Podrška za stvaranje geografske indikacije za Šarski sir

07.02.2018

Priština, 07. februar 2018. - Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja nastaviće svoju posvećenost podršci i zaštiti stočnih proizvoda kako bi ih učinili konkurentnijim na inostranom tržištu. Zamenik Ministra Poljoprivrede Vesel Krasnići izjavio je na sastanku sa zamenikom Ministra Trgovine i Industrije Faton Thaći i VD Direktora Agencije za Intelektualnu Imovinu Isa Dukaj, gde je tema diskusije bila koordinacija zajedničkih aktivnosti za završetak projekta za izgradnju geografskog indikatora za Šarski  sir.

Ovom prilikom, Zamenik Ministra Krasnići najavio je da je pravna i tehnička infrastruktura već kompletirana za geografsku indikaciju šarskog sira. Oba Zamenika Ministra su se složili da oforme radne grupe u oba Ministarstva kako bi koordinirali sledeće aktivnosti. "Izgradnja geografskog pokazatelja za Sharski  sir, koji je proizvod od posebnog značaja, stvorit će mogućnost povećanja konkurentnosti i promocije poljoprivrednih proizvoda na inostranom tržištu", rekao je Zamenik Ministra Krasnići.

Takođe, je rekao da će MPŠRR nastaviti da ulaže u povećanje proizvodnje i kvaliteta mlečnih proizvoda, tako da mogu zameniti mnoge uvezene proizvode, ali i da budu konkurentniji na međunarodnom tržištu.

U suprotnom, u narednim danima biće postavljene radne grupe za procedure u nastavku za uspostavljanje geografske indikacije šarskog sira.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30