REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik ministar Demelezi: Politika i strateški dokumenti za razvoj organske poljoprivrede

22.09.2023

Priština, 22. septembar 2023. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, kroz poljoprivredne politike i strateške dokumente, ima za cilj da razvije organsku poljoprivredu i povećanje kapaciteta i kvaliteta ove proizvodnje.

Podršku za voaj sektor još jednom je potvrdio zamenik ministar MPŠRR-a, Imri Demelezi, tokom svog govora na „Evropskom danu organskih proizvoda “,organizovana Organskog udruženja i podržana od strane GIZ projekta na Kosovu „ Entrepreneurship Promotion- Promocija preduzetništva“ .

„Kao strateški dokument, u aprilu ove godine finalizirali smo Akcioni plan za organsku poljoprivredu 2023-2026. Kroz ovaj Akcioni plan, odredili smo konkretne korake koji će omogućiti razvoj postojećih organskih kapaciteta i podizanje novih, podizanje kvaliteta organskih proizvoda, povećanje prihoda, a samim tim i pozitivan uticaj na ishranu. U međuvremenu, kroz Program direktnih plaćanja 2023, MPŠRR je podržalo poljoprivrednike u vrednosti od 100 evra/ha za površine koje su sertifikovane za organsku proizvodnju, dok je za površine koje su u periodu konverzije u vrednosti od 50 evra /ha“, rekao je zamenik ministar Demelezi. Prema njemu, ovakvi događaji poput ovih su dobra prilika za širenje informacija o prednostima organske poljoprivrede za životnu sredinu, zdravlje i ekonomiju.

Inače, tokom ovog događaja organizovana i panel diskusije sa temom „Organska poljoprivreda na Kosovu, prošlost i sadašnjost“.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30