MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zam. ministar MPŠRR-a, Imri Demelezi sastao se sa predstavnicima Norveškog instituta za bioekonomska istraživanja NIBIO

06.09.2023

Priština, 6. septembar – Zam Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Imri Demelezi bio je deo organizacije trodnevne posete Norveškog instituta za bioekonomska istraživanja – NIBIO raznim istraživačko-naučnim institucijama Republike Kosovo.

Zam. Ministar Demelezi se, tokom svog uvodnog izlaganja, zahvalio na pomoći koja je godinama pružana našim institucijama i istakao značaj posete Norveškog instituta na Kosovu, koja će stvoriti mogućnosti za saradnju i umrežavanje između institucija obe zemlje.

Sa njegove strane, lider NIBIO-a, Birger Vennesland, izrazio je zadovoljstvo organizacijom ove posete i izrazio da se raduje što će videti kapacitete naše zemlje a takođe i da međusobno razmenjuju iskustva.

Prvi dan posete počeo je na Univerzitetu „Hasan Priština“, gde su se okupili različiti akteri. Inače, boravak instituta će biti nastavljen do petka,gde se očekuje poseta drugih ustanova.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30