MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zam. Ministar Demelezi učestvuje na konferenciji za životnu sredinu i klimatske promene

06.10.2023

Priština, 6. septembar – Zamenik ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Imri Demelezi učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Environmental Sustainability and Climate Change - Održivost životne sredine i klimatske promene“, koju je organizovao Univerzitet u Prištini, tačnije Centar za energiju i održivost (CEO ).

Zamenik ministar Demelezi je tokom druge sednice predstavio aktuelne projekte MPŠRR-a, kao i buduće planove za razvoj poljoprivrednog sektora. „Kroz nove politike MPŠRR-a, cilj nam je da direktno utičemo na održivost životne sredine i klimatske promene“, dodao je z. Demelezi, koji je takođe obavestio prisutne da se u svim izmenama zakona staraju da budu u skladu sa praksom i direktivama Evropske unije.

Konferencija je bila podeljena na dve sesije i pozvani su značajni domaći i međunarodni akteri, koji su kroz prezentacije i diskusije došli do zaključaka i preporuka. Po završetku konferencije predstavljene su različite diskusije i ideje koje će biti uzete u obzir prilikom izrade planova rada i politika uopšte.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31