MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vlada Kosova, ARDP i Svetska banka predstavljaju Master plan od 600 miliona za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na Kosovu

19.01.2021

Priština, 19. januara 2021. – Danas, na jednoj održanoj onlajn-internetskoj konferenciji Projekat za poljoprivredu i ruralni razvoj (ARDP) finansirana od Svetske banke, a sprovodi ga Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, predstavio nacionalnu strategiju za obnavljanje navodnjavanje širom naše zemlje – jedan kapitalni projekat koji ovredan 600 miliona evra, a čiji je cilj sprovođenje u narednih 12 godina.

Na inaguracionom događaju Generalnog plana za navodnjavanje poljoprivrednih površina Kosova predstavljeni su glavni nalazi, kao i neke od detaljnih analiza i procena potencijala vodnih resursa i poljoprivrednog zemljišta koje naša zemlja mora da koristi u poljoprivrednom sektoru. Učesnici i govornici na ovom događaju bili su aktuelni ministar na dužnosti MPŠRR-a, Besian Mustafa, direktor Svetske banke za Republiku Kosovo i severnu Makedoniju, Massimilano Paolucci, specijalni predstavnik EU, Tomash Sunjog (Tomaš Szunyog), međunarodni ekspert Irigacije, Jullien Lecollinet i nekoliko kosovski farmera koji su postavljali pitanja prisutnima.

Na ovom nastupnom događaju rečeno je da Master plan daje realnu sliku o tome koliko vode imamo i koliko poljoprivrednog zemljišta možemo navodnjavati ako koristimo puni kapacitet vode za navodnjavanje. Takođe Master plan pokazuje prioritetne projekte na kojima će bi trebalo raditi, uključujući nove investicije i one za rehabilitaciju postojećih šema navodnjavanja.

“U Republici Kosovo se navodnjava 20 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je 12 hiljada hektara deo formalnog sistema za navodnjavanje, a ostatak u neformalnom delu. Vlada je kao prioritet postavila modernizaciju poljoprivrednog sektora, ali stvarnog i korisnog poljoprivrednog sektora ne može biti bez obezbeđenja navodnjavanja, kao agrotehničke mere. Sprovođenjem ovog Master plana, poljoprivredno zemljište pod sistemom za navodnjavanje biće vrlo brzo udvostručeno. Dok u srednjoročnom planu, predviđena je četiri puta veća površina pod navodnjavanjem” zjavio je premijer na dužnosti  Avdullah Hoti.

“Sprovođenje-rimena Master plana za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta transformisaće poljoprivredu Republike Kosovo, stvoriće potrebu za novim radnim mestima za naše građane, zadovoljiće potrebe kosovskog poljoprivrednika i imaće pozitivan uticaj na našu ekonomiju” rekao je ministra na dužnosti poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Besian Mustafa.

“Da bi proizvodnja hrane bila efikasan izvor za život ljudi, čitav poljoprivredni sektor, od načina na koji je organizovan, mora dublje da pogleda drugi put kako bi video šta treba učiniti za poboljšanje svojih performansi. “A Master plan je suštinski deo toga”, rekao je šef Svetske banke za Kosovo i severnu Makedoniju Massimiliano Paolucci.

Specijalni predstavnik EU, Tomash Sunjog (Tomaš Szunyog), rekao je da je, da bi učestvovala u Master planu, kancelarija EU u okviru IPA 2020 pripremila plan podrške od 10 miliona evra. “Svrha ove akcije je da podrži sektor navodnjavanja i povrati ga u održivi sektor u ekonomskom, ekološkom i finansijskom smislu, kroz investicije i mere tehničke pomoći koje će povećati efikasnost korišćenja vode i povećati poljoprivrednu produktivnost.”rekao je Szunyog.

Implementacijom Master plana predviđa se da 90 posto poljoprivrednih površina naše zemlje postane deo formalnog sistema za navodnjavanje za potrebe kosovskih poljoprivrednika.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31