MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sporazum Ministarstva Poljoprivrede sa USAID-om obezbeđuje 3,8 miliona evra za sektor poljoprivrede

08.08.2018

Priština, 8. avgust, 2018 - Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Misije USAID-a na Kosovu, potpisali su danas Sporazum o  razumevanju za podršku poljoprivrednog sektora u zemlji. Kroz ovaj sporazum, biće poseban program za podršku  bobičastog i jagodičastog voća,  lekovitog i aromatičnog bilja na Kosovu. Za  implementaciju Sporazuma obezbeđen je fond od 3,8 miliona evra.

Cilj je ekonomski i poljoprivredni razvoj zemlje, povećanje poljoprivredne proizvodnje i zajedno s tim, povećanje prihoda poljoprivrednika i stvaranje novih radnih mesta.

Nakon potpisivanja ovog sporazuma, Ministar MPŠRR Nenad Rikalo je rekao da saradnja ministarstva sa međunarodnim partnerima iz godine u godinu  daje veoma pozitivne rezultate u razvoju i unapređenju poljoprivrednog sektora.

"Ovaj sporazum o saradnji sa USAID-om je veoma važan, jer smo kroz njega uspeli da dogovorimo trogodišnji ugovor koji garantuje podršku našim poljoprivrednim proizvođačima koji se bave kultivacijom maline i kupine. Zajedno nameravamo da pored  povećanja  produktivnosti, povećamo i  kvalitet ovih proizvoda. Takođe, nameravamo da povećamo mogućnost izvoza ovih proizvoda na inostrana tržišta, kao i pomoć u kreiranju dugoročnih ugovora koji garantuju sigurnost ovih proizvoda ", rekao je ministar Rikalo.

On se zahvalio USAID-u za  kontinuiranu podršku razvoju poljoprivrednog sektora na Kosovu.

Direktorica misije USAID na Kosovu Lisa Magno naglasila je da će USAID nastaviti da podržava poljoprivredni sektor i ekonomski razvoj na Kosovu. Kroz ovo partnerstvo, rekla je, da nameravaju da povećaju količinu i kvalitet poljoprivredne proizvodnje.

"Sada stupamo u jedno direktno partnerstvo sa Vladom Kosova, konkretno sa Ministarstvom Poljoprivrede, koje u kratkom roku ima za cilj da nastavi sa proizvodnjom i izvozom. Osim toga, vidimo partnerstvo sa Ministarstvom poljoprivrede kao priliku za pomoć ministru i njegovom timu da bolje odrede imovinu i da je bolje iskoriste. Veoma smo zahvalni za saradnju koju smo imali sa ministrom i radujemo se daljoj saradnji u budućnosti kako bismo pomogli Kosovu ", rekla je Lisa Magno, dodajući da je poljoprivreda veoma važan deo ekonomskog razvoja i da to može napraviti promene u životima kosovskih građana.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30