MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sekretaraka Çerkini boravi u zvaničnoj poseti Wašingtonu

28.02.2024

Priština, 28. februar 2024. – Generalni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Venera Çerkini, na poziv Međunarodne organizacije rada (MOR-ILO) i Departmana Sjedinjenih Država, boravi u zvaničnoj poseti u Sjedinjenim Američkim Državama, gde predstavlja Republiku Kosovo na sastancima koji se održavaju u Wašingtonu DC u vezi sa projektom „Merenje, svest i angažovanje politika za ubrzanje akcija protiv dečijeg rada i prinudnog rada (Projekat MAP16). Na ovim sastancima, Sekretarka Çerkini je u pratnji predstavnice ILO- MOR-a za Kosovo Lindita Boshtrakaj.

Tokom njenog izlaganja, sekretarka Çerkini se osvrnula na izazove i dostignuća u implementaciji projekta MAP16, gde je istakla kontinuirane institucionalne napore za izgradnju kapaciteta, poboljšanje, interaktivno učenje i primenu dobrih praksi.

„Vlada Kosova je kreirala politike i mehanizme da koordiniše svoje napore na tretiranju dečijeg rada. Pored ovoga, mi se kontinuirano zalažemo za zaustavljanje korišćenja dece u poljoprivrednim aktivnostima i drugim privrednim aktivnostima koje se odvijaju u ruralnim područjima, kroz različite mere“, rekla je sekretarka Čerkini.

Nakon prezentacija u okviru ovih sastanaka, korisnici USDOL-a i zainteresovane strane će se angažovati u diskusije i podeliće znanje na ono što funkcioniše na jačanju kapaciteta za rešavanje dečijeg rada, izazove sa kojima se suočavaju i odgovarajuće odgovore na ove izazove.

Inače, projekat MAP16 je projekat razvojne saradnje kojim upravlja Međunarodna organizacija rada, a finansirana od strane Ministarstva rada Sjedinjenih Država.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31