MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sekretar Çerkini: Osiguranje poljoprivrede povećava održivost i razvoj sektora

12.12.2023

Priština, 12. decembar 2023. – Sistem poljoprivrednog osiguranja na Kosovu je uspeo da stvori mogućnosti za upravljanje različitim rizicima u ovoj proizvodnji, utičući na povećanje održivosti i razvoj poljoprivrednog sektora na Kosovu.

Ovako se izrazila zam. Sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Venera Çerkini na završnoj ceremoniji projekta Međunarodne finansijske korporacije (IFC) koji je deo Svetske banke i MPŠRR-a „Finansiranje poljoprivrede i poljoprivredno osiguranje na Kosovu”.

Ovom prilikom, ona je zahvalila IFC-u i svim ostalim akterima uključenim u ovaj projekat na njihovoj saradnji i posvećenosti na ovom teškom putu ka održivijoj i razvijenijoj poljoprivredi na Kosovu.

„Naše ministarstvo, u saradnji sa međunarodnim partnerima, pokrenula nekoliko projekata i napora za suočavanje sa izazovima i da bi poboljšali održivost poljoprivrednog sektora. Jedan od ključnih aspekata je osiguranje poljoprivrede, i jesmo ponosni što smo postigli da razvijemo takav sistem u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) kroz projekat ECA Agri-Finance. Ovaj sistem poljoprivrednih osiguranja je pomogao našim poljoprivrednicima da bolje predvide i planiraju svoj budžet, omogućavajući im da se suoče sa različitim rizicima od klimatskih faktora. Kroz ovaj program subvencionisali smo 75 odsto dobijenog iznosa za osiguranje, čineći ga dostupnijim našim poljoprivrednicima”, rekla je zam. Sekretar Çerkini.

Međutim, pored ovoga, ona je pokazala i druge korake koje su preduzeli na daljem jačanju sektora, ističući ovde i Zakon za poljoprivredu i ruralni razvoj, koji je upravo usvojen u Skupštini, koji prema njenim rečima predstavlja važan korak ka regulisanju upravljanja rizicima u poljoprivredi. „Naše ministarstvo blisko sarađuje na izradi administrativnih uputstava koja će regulisati proces poljoprivrednog osiguranja, obezbeđujući povoljnije okruženje za poljoprivrednike“, rekla je zam. sekretar Çerkini.

Inače, kroz projekat poljoprivrednog osiguranja, oko 3 hiljade kredita u vrednosti od 25 miliona evra podeljeno je kosovskim poljoprivrednicima u poslednje tri godine, kao i 1 milion evra kredita su podržani s poljoprivrednim osiguranjem.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30