MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Rikalo: Prioritet je povećanje kapaciteta preduzeća koja se bave kultivacijom i proizvodnjom šumskih plodova i aromatičnog medicinskog bilja

15.02.2018

Priština, 15. februar 2018. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo i generalni sekretar ministarstva, Kaplan Halimi prisustvuju na Međunarodnom sajam prehrambenih proizvoda "Biofach", koji se održava u Nirnbergu u Nemačkoj.

Ovo je idealna je prilika za promociju agrobiznisa, proizvoda od šumskih plodova i aromatičnog bilja, kao i unapredjenje  sradnje agrobiznisa različitih zemalja u cilju povećanja izvoza.

Ministar Rikalo je rekao da kosovska preduzeća dostojno prezentuju svoje proizvode, koji kvalitetom zadovoljavaju  standard evropskog tržišta i apsolutno su konkurentni, posebno ističući da će ministarstvo poljoprivrede pružiti podršku poljoprivrednim proizvodjačima koji su orjentisani na kultivaciju i preradu šumskih plodova i aromatičnih medicinskih biljaka.

-Podrška ministarstva će se usredsrediti na povećanje kapaciteta preduzeća koja se bave kultivacijom I preradom šumskih plodova i aromatičnim medicinskim biljem, a razvoj ovog sektora će biti prioritet u naredne četiri godine – rekao je Rikalo.

On je naglasio da će MPŠRR podržati organizaciju "Organika" u organizovanju sličnih sajmova, koji će promovisati agrobiznis poljoprivrednih kultura (useva).

Izvršni direktor udruženja "Organika" Faton Nagavci je rekao da je Kosovo možda manji proizvođač u odnosu na druge zemlje u sektoru organske hrane, ali da visokim kvalitetom sertifikovanih proizvoda koji se isporučuju na vreme omogućavaju veću potražnju
na domaćem i inostranom tržištu.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30