REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Reakcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja na izjave nekih poljoprivrednika

27.11.2020

Priština, 27. novembra - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja odbacuje insinuacije nekih poljoprivrednika koji, pozivajući se u ime udruženja prerađivačke industrije mleka, krivo inforišu da ništa nije poduzeto kako bi izašli u pomoć ovom sektoru.

Insinuacije dotičnih osoba nisu točne, koje promiču aktivnosti zbog neaktivnosti koje su navodno činili vlada i MPŠRR, na čelu sa ministrom Besian Mustafom. U stvarnosti, isti  trajni pratili su probleme u ovom sektoru i obvezali se da će naknaditi od 25 odsto vrednosti zaliha svežeg mleka i nusproizvoda mleka na bazi masti životinskog porekla.

U vezi sa tim, formirane su komisije od  strane Ministarstva trgovine i industrije. Agencija za hranu i veterinu, Kosovska carinska i porezna uprava, koji vrše konačnu registraciju ovih nusproizvoda.

Proces verifikacije zaliha je pri kraju. Nakon ovog procesa, koji je pitanje dana, izvršiće se isplata 25 procenata vrednosti, prema  izjavi i odluci premijera Republike Kosovo Avdulah Hotija.

S druge strane, Ministarstvo trgovine i industrije ona je koja nastavlja sa inspekcijom i odvajanjem mlečnih proizvoda sa životinjskom mašću od onih sa drugim sastavom.

Podsetimo da je palmino ulje, koji se apostrofira od pojedinaca kog tog istog treba zabraniti, je neuobičajen sastojak u prehrambenoj industriji, kako u zemlji, tako i na evropskom tržištu i šire.

MPŠRR je u neprekidnom kontaktu, kako sa poljoprivrednicima, tako i sa svim udruženjima poljoprivrednika Republike Kosovo, i nastavlja da bude najveći podržavalac njihovog rada.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28