MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Produžava se rok do 13. aprila za prijavu za subvencije MPŠRR

30.03.2018

Priština, 30. mart 2018. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja obaveštava sve poljoprivredne proizvodjače da je rok za prijavu za direktna plaćanja za 2018. produžen do 13. aprila 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je produžen zbog velikog broja zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača i opštinskih Direkcija za poljoprivredu. Produženjem roka će se takodje omogućiti svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvodjačima koji nisu uspeli u datom roku da podnesu prijave to učine.

Procedura za podnošenje prijava i dokumentacija je bez promena kao što je navedeno u pozivu i odnosi se na sve mere podrške (za koje je objavljen rok za prijavu) od 15. Februara, 2018. god.

Za ovu svrhu MPŠRR je obezbedilo sumu u iznosu od 25. 000. 000 (dvadesetpet miliona) evra.

Sve informacije vezano za proceduru podnošenja prijave, direktnog plaćanja i pozivom definisanih kriterijuma, poljoprivrednim proizvodjačima su dostupne na veb stranicama MŠPPR i Agencije za razvoj poljoprivrede.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30