MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Produžava se do 12 jula rok za apliciranje za direktna plaćanja i investicione grantove

28.06.2019

Priština, 28. jun 2019. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja odlučilo je da rok za apliciranje za direktna plaćanja / subvencije za poljoprivredne kulture i projekte ruralnog razvoja / investicione grantove za 2019. Godinu za meru 101, za meru 103, za meru 302 za meru navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i za mere 303 da se produžava do 12. jula 2019. godine.

Ovo produženje perioda apliciranja radi se zbog zahteva poljoprivrednika i Opštinskih direkcija za poljoprivredu i ruralni razvoj, čime se omogućava apliciranje svim farmerima i poljoprivrednim ekonomijama. Procedure i dokumentacija za apliciranje ostaju iste.

U suprotnom, rok za apliciranje za direktna plaćanja / subvencije bio je predviđen da bude zatvoren 30. juna 2019. godine, dok za projekte ruralnog razvoja / investicione grantove 1. jula 2019. godine.

Ministarstvo poljoprivrede je predvidelo ovogodišnji program subvencija za zasejane površine sa žitom, za seme pšenice, ječam, ražt, zob, kukuruz, suncokret, za postojeće vinograde, za proizvedeno vino i zvanično deklarisano za postojeće voćnjake, količina isporučena / prodata voća maline, proizvodnja sadnog materijala drvnog voća i vinove loze na vegetativnom sloju, zasijane površine povrćem, organska poljoprivreda, muzne krave i bivolice za muzu, ovce, koze , pčele, za koke nosilje, za preplice, za svinje  za reprodukciji, za premije za poljoprivredno osiguranje za kulturu maline, za količinu isporučenu / prodatu duvana.

Dok, projekti ruralnog razvoja će biti  podržani  merom 101, kroz koju se podržavaju investicije u fizičku imovinu u poljoprivrednoj ekonomiji, u meri  103 podržavaju se  ulaganja u fizičku imovinu u preradi i marketingu poljoprivrednih proizvoda, mera 302 je podržana investicijama u diversifikaciju farmi razvoj biznisa, za meru navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta, mera 303, podrška investicijama u pripremi i sprovođenju lokalnih razvojnih strategija - Pristup Leader - Za lokalne akcione grupe (LAG) - Izabrane.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31