MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Potrebno je sprovođenje Zakona o obogaćivanju brašna

04.01.2018

Priština, 4. januara 2018. Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja zajedno sa UNICEF-om i svim ostalim lokalnim institucijama nastaviće saradnju kako bi uticalo na primenu Zakona o obogaćivanju brašna. Pored toga, lideri ovih institucija zahtevali su i povećanu kontrolu inspektora u primeni ovog zakona, prema kojem brašno proizvedeno na Kosovu, ali i uvozeno, mora sadržavati odgovarajuće količine folne kiseline i gvožđa.

Ovo je danas navedeno na sastanku Zamenika Ministara MPŠRR Vesel Krasniki i Isni Kilaj sa predstavnicima UNICEF-a na Kosovu, šefa Agencije za Hranu i Veterinu, kao i predstavnici Ministarstva Zdravlja, Udruženja Mlinara i predsednika Nevladinih Organizacija Konsumatori, institucije odgovorne za sprovođenje zakona.

Ovom prilikom Zamenik Ministra Poljoprivrede Isni Kilaj rekao je da će Ministarstvo pružiti svu svoju podršku ostalim nadležnim institucijama, uticaj na brašno proizvedeno u zemlji i onog koji je uvezen za obogaćivanje folne kiseline i gvožđa, kao i takođe se traži zakonom, koji je usvojen pre više godina.

 "Ministarstvo će dati prioritet primeni ovog zakona, uzimajući u obzir povećanje kvaliteta lokalnih proizvoda, a takođe ćemo ponuditi našu podršku, tako da u budućnosti neće biti problema u primeni ovog zakona", rekao je on.
Takođe, Zamenik Ministra Vesel Krasniki, naglasivši značaj primene ovog zakona o zdravlju stanovništva, pozvao je sve relevantne domaće i međunarodne partnere da zajedno doprinesu implementaciji ovog zakona.

U međuvremenu, Agron Gashi, predstavnik UNICEF-a na Kosovu, pokazao je neke podatke o primeni ovog zakona, koji po njihovom mišljenju ukazuju na to da se još uvek treba učiniti u tom pogledu i dodao kako su organizacije spremne pomoći još više u ovom procesu, u saradnji sa MPŠRR, ali i lokalnih proizvođača.

Inače, Kosovo je među 75 zemalja koje su obogatile brašno sa folnom kiselinom  i gvožđem.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30